top of page

9.4.2021 – Odgovoril na dar

»Jezus torej gre in vzame kruh ter jim ga da; prav tako tudi ribo.« (Jn 21,1-14)


Premislim: Pri maši smo povabljeni v sodelovanje s Kristusovim podarjanjem samega sebe. Pošilja nas kot svoje telo v naše življenje in vsakodnevne odnose. Postajamo kruh za druge, ker uživamo Njega, ki je kruh za nas vse. H komu me danes pošilja Kristus, da postanem zanj Njegov kruh?


Zahvalim se: Sv. Jožef, naš starejši brat, hvala ti za pot podarjanja po kateri si hodil skupaj z Jezusom in Marijo. Hvala ti, da si odgovoril Bogu na dar tvojega življenja. Nauči tega tudi mene.


6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page