top of page

Petek, 14.8.2020 - OBRODIMO SAD

"Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane_" (Jn 15,16)


Bog nas je izbral, da bi bili njegovi prijatelji, združeni z njim v eni ljubezni. Jezus nas postavi v svoje življenje. Govori o vseh, ki bomo skozi vse čase hodili za Njim, kamor je šel sam Jezus: proti polnosti Očetove ljubezni tako, da je ljubil brate do te mere, da je položil svoje življenje v služenje njim. Glavni sad, je Očetava ljubezen, ki jo prinašamo bratom in sestram. To je razpoznavni znak Jezusovih učencev: bratovsko življenje, ki omogoča vsem spoznati Očetovo ljubezen. To je temeljno poslanstvo Cerkve, soli zemlje, luči sveta. Ko vidijo, kako učenci živijo, vsi najdejo to, kar si globoko v srcu želijo: lepoto ljubezni, ki rešuje svet.

Poslanstvo ni propaganda, temveč izžarevanje medsebojne ljubezni, ki vse pritegne k sebi.

53 views0 comments