top of page

Petek, 14 TML, 10.7.2020, Mt 10,16-23

»Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni kakor kače in preprosti kakor golobje.«

Ovca je koristna in miroljubna žival: živa daje hrano in obleko, mrtva postane hrana in obleka. Je simbol Boga, ki se potem, ko je podelil obstoj in sijaj vsakemu bitju, le-temu na križu da kot njegovo življenje in slava. Ovca ne more postati volk. Nikoli ni nasilna, naduta, nekoristna in škodljiva.

Človek je zlahka drugemu človeku volk. Nasilje vlada svetu, miroljubni pa to plačuje. Toda v njem se zaustavi hudo in zato bo podedoval deželo. Volk, ki požira jagnje – božanska preobrazba! – je spremenjen v hrano, ki jo jé. Vse to prinaša Duh modrosti Jesejeve mladike – jagnje Kristus, ki premaga nasilnost volka.

Preudarnost in preprostost sta na videz nasprotni vrlini, a sta obe nujni. S preudarnostjo odkrijemo prevaro in se ji izognemo. Preprostost ni nepremišljenost tistega, ki se izpostavi nevarnosti, temveč zaupanje otroka, ki se preda materi.

Jagnje ima torej preudarnost, da se po nepotrebnem ne izpostavlja hudemu, in zaupanje, da ga premaga, kadar mu je izpostavljeno. S prvo se izognemo nevarnosti, kadar je to mogoče, z drugim pa se soočimo z njo, kadar je neizogibna.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page