top of page

Sobota, 11.1.2020, sv. Pavlin Oglejski, 1 Jn 5,5-13

Updated: Jan 11, 2020


Gospod, verujem vate in imam življenje v tebi. Lahko živim kot tvoj in zate, nič več se mi ni treba mučiti, da sem svoj in zase. Preberem odlomek:

Preljubi, kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?...Duh je, ki pričuje, kajti Duh je resnica...Kdor veruje v Božjega Sina, ima pričevanje v sebi...To je pričevanje, da nam je Bog dal večno življenje in je to življenje v njegovem Sinu. Kdor ima Sina, ima življenje. Kdor nima Božjega Sina, nima življenja. Vam, ki verujete v ime Božjega Sina, sem to napisal, da bi vedeli, da imate večno življenje.

Ali bi našli dovolj dokazov, če bi me hoteli obsoditi zato, ker sem kristjan? Ali je iz mojega načina življenja in govorjenja mogoče razbrati, da sem kristjan? Kakšno je moje pričevanje? Kaj meni pomeni verovati v Jezusa Kristusa? Zgolj govoriti, da je Jezus resničen, ali pa v tem, da se ves izročim v Njegove roke, danes in za vedno? Ali lahko danes tudi jaz molim: "V tvoje roke izročam svojega duha?"


22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page