top of page

Sobota, 6 VT, 23.5.2020, Jn 16,23-28

"Ako boste Očeta kaj prosili v mojem imenu, vam bo dal. Doslej niste nič prosili v mojem imenu. Prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje popolno."

Združeni z Jezusom (»v mojem imenu«) prejmemo od Očeta vse, kar prosimo. Prejmemo namreč njega samega kot našega Očeta. Kako nam ne bo on, ki nas je tako ljubil, da nam je dal svojega edinorojenega Sina (prim. 3,16), z njim tudi vsega podaril (prim. Rim 8,32)? Naša molitev je popolnoma uslišana, prek vsakega upanja. Smo namreč sinovi v Sinu, v čigar roke je Oče vse položil (3,35; 13,3), ker je eno z njim (10,30). Jezus ni le posrednik med nami in Očetom: daje nam svoj lastni odnos z njim (1,12), po katerem se imenujemo in tudi resnično smo sinovi (prim. 1 Jn 3,1). Sin, ki je od vekomaj pri Očetu, je prišel na svet in postal meso, da bi nam pripovedoval in podaril svojo lastno ljubezen, ki nas dela sinove. Ali si želim tudi sam sinovskega/hčerinskega odnosa z Bogom? (foto: Jože Novak)

42 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page