top of page

Sreda, 14.10.2020 - ZANEMARJANJE LJUBEZNI

»Toda gorje vam, farizeji! Desetino dajete, zanemarjate pa sodbo in Božjo ljubezen.« (Lk 11.42).