top of page

Sreda, 8.1.2020, 1 Jn 4,7-10


Hvala ti, Gospod, ker si ti ljubezen. Odpri moje srce, da te bo sprejelo, objelo in dojelo, delilo in slavilo. Preberem odlomek:

Preljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen iz Boga; in vsakdo, ki ljubi, je iz Boga rojen in Bogapozna. Kdor ne ljubi, Boga ne pozna, kajti Bog je ljubezen. V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi mi po njem živeli. V tem je ljubezen: ne, da smo mi ljubili Boga, temveč, da je on nas ljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe.

Bog je ljubezen. Ali mi zveni abstraktno? Ljubezen pomeni to, kar Bog dela. Ljubezen je dejavnost, ne lastnost. Ljubezen pomeni, da je Bog dejavno zavezan odnosu z nami. Bog nas ustvarja, rešuje in sodi z ljubeznijo. Kaj to pomeni je pokazal v Jezusu Kristusu. Poslal je svojega Sina, da bi mi lahko po njem živeli. Ljubezen se kaže v tem, kar rečem in delam v odnosu do drugih ljudi. Bog najprej ljubi, zato mi lahko odgovorimo. Njegova ljubezen je zastonjska in jo lahko le sprejmem, ne morem je zaslužiti. Kako mi Bog kaže svojo ljubezen po ljudeh in ljudem po meni? Ali se lahko tudi sam bolj konkretno lotim ljubezni do Boga tako, da ljubim bližnje?


42 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page