top of page

Torek, 11.2.2020, Mr 7,1-8

Hinevec sem, ko se grem boga, pa nisem. Hvala ti, da ozdravljaš to bolezen rodov. Preberem odlomek:

»Prav je prerokoval Izaija o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene: toda njih češčenje je prazno, ker učijo človeške nauke in zapovedi.‹ Zametujete Božjo zapoved in se držite človeškega izročila.«...tako razveljavljate Božjo besedo s svojim izročilom, ki ste ga uvedli. In še mnogo podobnega temu delate.«

Jezus očita farizejem, da so opustili Božje zapovedi in se držijo svojih izročil. Kako lahko prepoznamo razliko? Religija vedno ustvarja svoja izročila. Ta izročila lahko onemogočijo vero in postanejo ljudem sovražna.Kje v svojem okolju odkrivam človeška izročila in nauke v imenu katerih se zanika Božje zapovedi? Kaj Jezus očita farizejem? Ali so njegove besede zame izziv, spodbuda ali me motijo?


23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page