top of page

1.10.2021 - Koga poslušam?

Berilo iz knjge Baruha (Bar 1,15-22)

Gospod, naš Bog, je pravičen. Mi pa moramo danes zardevati od sramu, mi, Judovi možje in jeruzalemski prebivalci, naši kralji in naši knezi, naši duhovniki, naši preroki in naši očetje. Grešili smo namreč zoper Gospoda. Bili smo mu nepokorni in nismo poslušali Gospoda, svojega Boga, da bi hodili po Gospodovih zapovedih, ki nam jih je dal... Pa nismo poslušali Gospoda, svojega Boga, kljub vsem opominom prerokov, ki nam jih je pošiljal. Temveč je vsak izmed nas sledil poželenju svojega hudobnega srca in služil tujim bogovom ter delal, kar je bilo húdo pred očmi Gospoda, našega Boga.Evangelij pojasnuje današnje berilo in obratno. Jezus pravi: "Kdor vas posluša, mene posluša in kdor vas zaničuje, mene zaničuje; kdor pa mene zaničuje, zaničuje tistega, ki me je poslal". Gorje nam, če slišimo samo sebe in svoje strahove. Strah je namreč vir zaničevanja do vseh, ki mislijo drugače kakor mi. Izredno aktualna tema sredi vedno ostrejših in protislovnih ukrepov, ki uvajajo trajno izredno stanje. Koga poslušamo sredi vse te zmede in enoumja? Kdo nas neprenehoma straši in zakaj? Sili nas, da se bojimo za golo telesno življenje in pozabimo, da nismo samo telo, ki izgine, ampak večni sinovi in hčere Boga, ki je naš Oče. Če tega ne sprejmemo, ne moremo drugače kakor zaničevati sebe in druge. Velike preizkušnje prav to pokažejo. Naš ego ali lažni jaz je hitro prekratek in druge doživlja kot grožnjo in nevarnost. Postane nasilen in se zapre v pekel svojih utvar, ki se mu zdijo edina resnica. Gospod pa je v nas položil (zapovedal) sogovorništvo in sodelovanje z Njim v odnosu do bratov in sester. Sredi vsega in vedno. On nam nenehno govori po vsem in je stalno navzoč, da nam pokaže svojo moč in energijo v blagor vseh. Gorje pomeni, žal mi je za vas, ker ne živite iz tega kar ste v resnici in za vedno, ampak iz strahu za svoje golo življenje izgubite prav to: sinovstvo, hčerinstvo, bratstvo in sestrstvo. Ostanemo brez Očetove ljubezni. Nevarni sebi in bližnjim. Trenutno svetovno dogajanje razgalja prva to: cesar je nag.