top of page

1.9.2023 – Olje

»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).

Naše telo Jezus primerja glineni svetilki, ki mine. Le v tem telesu lahko imamo radi Boga z vsem kar smo in svoje bližnje kakor same sebe. Če vsak dan sprejemamo Božjo ljubezen in z njo sodelujemo potem imamo olje v svojih svetilkah. Bog nas vsak hip v polnosti ljubi. Lahko živimo iz tega, ali pa se ukvarjamo s seboj in svojimi nespametnimi sebičnostmi. Vsak hip lahko sprejemam ali pa ne, Svetega Duha, Božjo ljubezen, Božje življenje. Nenehno me obiskuje po obličjih vas, mojih bratov in sester. Čaka, da se spreobrnem k njegovi ljubezni. Ko sprejmem tebe, sprejmem Njega."And the prudent took oil in jars with their lamps" (Mt 25:4).

Jesus compares our body to a clay lamp that passes away. Only in this body can we love God with all that we are and our neighbours as ourselves. If we receive God's love every day and cooperate with it, then we have oil in our lamps. God loves us fully every moment. We can live from that, or we can deal with ourselves and our foolish selfishness. I can receive, or not, the Holy Spirit, God's love, God's life, every moment. He is constantly visiting me on the faces of you, my brothers and sisters. He is waiting for me to turn to His love. When I accept you, I accept Him.

37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page