top of page

10.2.2023 – Lepo

In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr7,37).

Povabljen sem v čudenje, da opevam lepoto njegovih del. Vse kar dela je lepo (stvarstvo, mi, beseda, iz smrti dokončno srečanje z Njim, večno bivanje v vzajemnem podarjanju). Tudi tebe in mene dela lepa, če ga poslušava in mu odgovoriva. Midva postajava lepa in po nama vse stvarstvo. Svet postaja takšen, kot si ga je Bog zamislil od vsega začetka. Ozdravlja tvoje in moje gluho srce, da ga lahko spet slišiva in mu odgovarjava.