top of page

11.9.2021 – Ljubezni nikoli zmanjka

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 1,15-17)

Zanesljiva in popolnega sprejetja vredna je beseda, da je Jezus Kristus prišel na svet reševat grešnike, med katerimi sem jaz prvi. Zaradi tega pa sem dosegel usmiljenje, da je Jezus Kristus najprej na meni pokazal vso potrpežljivost, za zgled tistim, ki bodo verovali vanj za večno življenje. Kralju vekov, neminljivemu, nevidnemu, edinemu Bogu pa čast in slava vekomaj. Amen.Pavel naravnost pove, da je grešnik in trdi, da je Kristus prišel odrešit grešnike. Jezus pa nam v evangeliju pove, da lahko samo v njegovi moči, in računajoč nanj, zares obrodimo sad, ki premaga greh (= samega sebe imam za edino središče vesolja) in hudobijo smrti, ki je naš prikriti gospodar.

Jezus rešuje nas grešnike in nas usposablja za dobro. Skrivnost ni v naši moči ali dobroti, ampak v naši veri v Njegovo moč in dobroto. Jezus najprej na meni pokaže vso potrpežljivost, za zgled tistim, ki bodo verovali vanj. Nujen pogoj je verovati vanj. Ne morem zares delati dobro, če ne verujem vanj.

Prisluhnimo njegovim besedam. Če ga poslušam, lahko delam dobro. Tedaj sem kakor človek, ki je svoje življenje zidal na skalo in ne na pesek. Moja moč in luč je Gospodova beseda.

Jaz sem grešnik, ki ga Gospod s svojo besedo notranje prenavlja in privlači v dobro, v resnično ljubezen in nenehno podarjanje. Vse naše življenje naj bo klic vere h Gospodu.

»Gospod, ti veš, da jaz nisem dober. A ti si dober in moja dejanja brez tebe ne bi bila dobra. Moja dobra dela pridejo od tebe in so tvoje, moji dobri občutki in čutenja so tvoji. Zato se ti, Gospod, zahvaljujem, kajti vse kar je v meni dobrega prejemam od tebe.«

Če tako molim in živim vsak dan okušam resnično srečo. Moja dobra dela me ne delajo oholega in arogantnega, ne napihujejo moje sebičnosti, ampak poglabljajo mojo hvaležnost in krepijo mojo ljubezen.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page