top of page

12.4.2021 - Novo rojstvo?

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,1-8)

Med farizeji je bil mož, Nikodem po imenu, judovski prvak. Prišel je k Jezusu ponoči in mu rekel: »Rabi, vemo, da si od Boga prišel kot Učenik, kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, ako ni Bog z njim.«

Jezus mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti: Ako se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva.« Nikodem mu reče: »Kako se more človek roditi, ko je star? Mar more vdrugič iti v telo svoje matere in se roditi?«

Jezus odgovori: »Resnično, resnično, povem ti, ako se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, kar pa je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: Treba vam je, da se rodite znova. Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre: tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.«


Zdi se, da današnji evangelij nima nobene povezave z velikonočno skrivnostjo. Ne govori niti o smrti niti o vstajenju. V resnici gre za globok odnos, ki govori prav o Kristusovem in našem vstajenju.

Evangelij govori o Kristusovem vstajenju kot o novem rojstvu. V Apd, na primer, sv. Pavel v svojem govoru (Apd 13,16sl) aplicira na vstajenje drugi psalm, kjer Bog pravi svojemu Sinu: »Danes sem te rodil!« V vstajenju je bil Kristus spočet v novo življenje: bil je mesen človek, ki je postal duhoven človek po Svetem Duhu.

V prvem pismu Korinčanom sv. Pavel razloži, da je bil najprej meseni človek, potem pa nebeški, ki je Vstali Kristus (prim. 1 Kor 15,44 sl). Vse to pa se je dogodilo za nas. Božji Sin ni potreboval človeškega telesa, ampak je za nas postal telesen, da bi s tem tudi nam omogočil novo rojstvo. »Resnično, resnično, povem ti, če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more videti Božjega kraljestva.« Sv. Pavel pa pravi: »Meso in kri ne moreta podedovati Božjega kraljestva.« Korenita preobrazba je nujno potrebna. Potrebno se je znova roditi. Novo rojstvo nam podarja Vstali Kristus v samem sebi.

Jezus nam govori o krstu, ki je novo rojstvo. Krst v nas oblikuje novo duhovno bitje, ki je sposobno vstopiti v Božje kraljestvo, ker je Božji sin/hči. Ne smemo pozabiti, da je krst samo začetek krščanskega življenja. Novo bitje se mora razvijati do polne Kristusove velikosti, kakor pravi Pavel.

Roditi se moramo od zgoraj. Jezus tega ne reče samo za trenutek krsta, ampak velja vedno in za vedno. Duhovno bitje, ki nam ga je Kristus podaril z vstajenjem, moramo nenehno in stalno znova sprejemati. Na vsaki stopnji našega življenja je potrebno novo rojstvo, drugo rojstvo. Ne smemo se ustrašiti, ko pride do porodnih bolečin. Ne čudimo se, če se moramo nenehoma rojevati, kajti rojstvo iz Duha se ne zgodi enkrat za vselej. Težave so klic k ponovnemu rojstvu.

Znova se moramo roditi iz Duha. Sveti Duh je dar, ki nam ga daje Bog. Mi smo povabljeni, da se mu z velikim zaupanjem odpremo, ker nam omogoča, da se vsak dan znova na novo rojevamo v Božje sogovornike in sodelavce, sinove in hčere, brate in sestre. Prosimo Vstalega Jezusa za dar velikega zaupanja sredi vseh naših stisk in težav: v veri vemo, da nas On pripravlja na novo rojstvo.

48 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page