top of page

14.8.2021 – Svoboda zaveze

Berilo iz Jozuetove knjige (Joz 24,14-29)

Tedaj je Jozue govoril vsemu ljudstvu: »Bojte se Gospoda ter mu služite odkritosrčno in zvesto! Odpravite bogove, ki so jim služili vaši očetje onkraj veletoka in v Egiptu ter služite Gospodu! Ako vam pa ni všeč, da bi služili Gospodu, si danes izberite, komu hočete služiti: ali bogovom, ki so jim služili vaši očetje onkraj veletoka, ali bogovom Amorejcev, ki prebivate v njihovi deželi! Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu!«

Ljudstvo je odgovorilo: »… Tudi mi hočemo služiti Gospodu, ker je naš Bog! Gospod je pregnal pred nami vse narode, tudi Amorejce, ki so prebivali v deželi.«