17.7.2021 - Krotkost zmaga

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 12,14-21)

Tisti čas so farizeji šli ven in se posvetovali zoper Jezusa, da bi ga pogubili. Toda Jezus je zvedel in se je umaknil od tam. Mnogo jih je šlo za njim; ozdravil je vse ter jim zabičal, naj ga ne razglasijo; da se je spolnilo, kar je rekel prerok Izaija: »Glej, moj služabnik, ki sem ga izvolil, moj ljubljenec, ki ga je vzljubila moja duša! Dal mu bom svojega duha in oznanil bo pravico narodom. Ne bo se prepiral in ne bo vpil in nihče ne bo slišal na ulicah njegovega glasu. Nalomljenega trsta ne bo prelomil in tlečega stenja ne bo ugasil, dokler pravice ne dovede do zmage: in vanj bodo upali narodi.«


Jezus je krotki in ponižni služabnik. Tako ga predstavi evangelij. S farizeji, ki ga hočejo umoriti, se ne spusti v boj, ampak se umakne. Božji sin, ki vse ozdravlja je krotak. On se upira, a ne z nasiljem, ampak s krotkostjo. Izaija je o njem zapisal: »Gospoda Duh je nad menoj; poslal me je oznanjati veselo sporočilo ubogim, razglasiti prostost jetnikom in slepim vid; vrniti svobodo zatiranim.« Evangelist pove, da je veselo sporočilo za ves svet. Njegova močna in ponižna ljubezen je za vse ljudi. Vsi privilegiji, ki jih je Bog naklonil Izraelcem, so dani za odrešenje vse ljudi, tudi poganov. Pavel je bil zato poslan kot apostol poganov. Služabniki evangelija smo za druge, ne zase. Vsi Božji darovi in milosti, ki nam jih Bog podarja, so dani v korist in službo vseh. Naj nam Jezus odpre srce za vesoljno ljubezen, ki napolnjuje njegovo goreče srce.

26 views0 comments

Recent Posts

See All