top of page

18.7.2022 - Modrost

»Glejte: več kakor Salomon je tukaj.« (Mt 12,42b)

Oddaljeni od vere, nam vernim vedno znova kažejo greh naše nevere. Obnašamo se kakor Jona, ki se ni hotel spreobrniti k usmiljenemu Bogu, čeprav so ga oddaljeni in pogani sprejeli. Mi, ki se imamo za dobre in pravične, smo za Božje srce trd oreh, ker se nočemo spreobrniti, ampak to zahtevamo od drugih. Na sprejemamo Boga, ki je usmiljenje – ljubezen v dejanjih. Očetova drama smo starejši sinovi, ki smo blizu, a ga ne poznamo. Mlajši sin, se je namreč vrnil. Jezus, ki je modrost, je našel izgubljenega sina, pravični starejši sin, ga je pa pribil na križ. Vabi naju, da se prepustiva gostiji domačnosti z Očetom, ki ima samo sinove, nič sovražnikov.


64 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page