top of page

19.4.2021 - Bog me hrani

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,22-29)

Drugi dan se je množica, ki je stala onkraj morja, zavedela, da je bil tam en sam čoln, da pa Jezus s svojimi učenci ni bil stopil v čoln, ampak da so se bili njegovi učenci sami odpeljali. Pripluli pa so drugi čolni iz Tiberije v bližino kraja, kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali. Ko je množica videla, da tam ni Jezusa in ne njegovih učencev, so stopili sami v čolne, šli v Kafarnáum in Jezusa iskali. Našli so ga onkraj morja in so mu rekli: »Učenik, kdaj si semkaj prišel?«Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov; njega je namreč s svojim pečatom zaznamoval Oče, Bog.« Rekli so mu torej: »Kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela?« Jezus jim je odgovoril: »To je Božje delo, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.«

Bodiva pozorna na kakšen način naju evangelist Janez spominja na čudež pomnožitve kruha. Pravi, da so čolni prispeli » v bližino kraja, kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali.« Čudež se je zgodil potem, ko se je Jezus zahvalil. Preden je pomnožil kruh je Jezus zmolil molitev blagoslova in zahvale, s katero je blagoslovil Boga in se mu zahvalil, tako kot je to storil pri zadnji večerji pred svojim trpljenjem in smrtjo.

Če hočemo pomnožiti kruh (življenje), se moramo Bogu zahvaliti za to, kar nam je dano. Kadar se zahvalimo Gospodu in drugim nekaj podarjamo, smo to pomnožili. Povežemo jih z Božjo velikodušnostjo in dobroto. Naš dar je veliko večji, kakor pa če bi bil zgolj preprost človeški dar.

Na koncu odlomka najdemo nasprotje med Jezusovo in Judovsko miselnostjo glede del. »Kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela?«, sprašujejo Judje. Jezus jim odgovori, da je Božje delo eno samo: verovati v tistega, ki ga je Bog poslal. Judje se čutijo sposobne izvrševati Božja dela. V mislih imajo Božje zapovedi, ki jih je dal Mojzesu. Oni jih upoštevajo in Bog jih za to nagrajuje. Tako so prepričani.

Jezus pa bo storil nekaj, kar lahko stori samo Bog, kajti le Bog lahko da vero. To delo ne izključuje drugih del, ampak se uresničuje v vsakem delu, ki ga Bog zahteva. Prav s tem naj bi se ukvarjali: da v vsakem od naših del odgovarjamo na Božje delo. Pomeni, da smo odprti za sprejemanje vere, Božjega daru, pri vsakem našem delu, ki ga opravljamo z njegovo pomočjo in Zanj. Kristjani smo, če pri vsakem svojem delu Bogu pustimo svobodo, da vzpostavi povezavo med nami in svojim Sinom Jezusom, vez popolne vere. Tako vsako naše dejanje postane priložnost, da se odvežemo od sebe (lažnega jaza) in se vedno bolj opiramo na Jezusa, Vstalega Gospoda. Le tedaj bodo naša dela tudi Božja dela in bom v sebi uresničevali Božje delo.

Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« To pomeni, da nas Bog pri vsakem našem dejanju skrivoma hrani. Hrani naše duhovno bitje, ko izvršujemo Božja dela.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page