top of page

21.6.2021 - Pojdi

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 12,1-9)

Tiste dni je Gospod rekel Abrahamu: »Pojdi iz svoje dežele in od svoje rodovine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem! Iz tebe bom naredil velik narod in te blagoslovil; poveličal bom tvoje ime in bodi v blagoslov! Blagoslovil bom tiste, ki bodo tebe blagoslavljali, in preklel tiste, ki bodo tebe preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.« Abram je torej šel, kakor mu je ukazal Gospod…