top of page

22.6.2021 - Pustiti svobodo

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 13,2.5-18)

Abram je bil silno bogat z živino, srebrom in zlatom. A tudi Lot, ki je hodil z Abramom, je imel drobnico, goved in šotore. Zato jima pokrajina ni zadoščala za skupno bivanje; njuno imetje je bilo namreč tako veliko, da nista mogla ostati skupaj. Vnel se je namreč prepir med pastirji Abramovih čred in pastirji Lotovih čred; povrh so še Kanaanci in Ferezejci bivali takrat v deželi.

Zato je Abram rekel Lotu: »Naj ne bo, prosim, prepira med menoj in teboj, med mojimi in tvojimi pastirji, saj sva brata. Ali ni vsa dežela pred teboj? Loči se, prosim, od mene! Če ti hočeš na levo, pojdem jaz na desno, če pa ti hočeš na desno, pojdem jaz na levo.«Vera me vodi v svobodo duha. Če sem bogat me ves čas najedajo skrbi kako ohraniti in pomnožiti svoje bogastvo. Abrahama pa skrbi odnos z bližnjim, ne njegovo bogastvo. Stori drugim, kar želiš, da bi drugi tebi. Bližnjemu pusti izbiro. To je težko, ker takoj vidimo svoje pravice in dolžnosti drugih. Lot je izbral plodno dolino Jordana, Abraham pa je moral ostati v suhi gorski pokrajini. Abraham se uči vstopiti skozi ozka vrata ljubezni. Veliko več veselja je podarjanju, kakor pa v prejemanju.

53 views0 comments

Recent Posts

See All