top of page

24.1.2024 –  Seme

Jezus je bil šotor v katerem je Bog prebival med nami in z nami. Zgodovinskega Jezusa ni več. Danes je navzoč po nas, ki smo krščeni. Mi smo njegovo telo za ta svet. Vsaka evharistija nas v tem potrdi in okrepi, da upamo biti sinovi in hčere v Sinu, njegovo telo za brate in sestre, da spoznajo in sprejmejo Očeta, ki nas vabi v svojo večno družino.

Jezusova beseda je seme, ki iz nas dela sinove in hčere, brate in sestre, Božjo družino v katero Bog vabi vse ljudi vseh časov. Danes nam pokaže, da je Njegova beseda v nas nenehoma napadana in ogrožena. Kar govori, mu takoj nakoplje sovražnike, ki ga hočejo farizeji ubiti. Celo njegovi ga imajo za norega, pismouki pa za obsedenega. Ne žanje uspeha, ampak nesporazume, nerazumevanje in smrt. Jezus se ne da, ampak svojo besedo in Božje kraljestvo primerja semenu, katerega moč bo prišla do izraza z njegovo smrtjo in vstajenjem. Izročimo mu svojega notranjega farizeja in pismouka, da nas zajame v svojega Svetega Duha, ki ga nam podarja po svoji besedi, ki postaja za nas meso in kri večnega življenja.Jesús es el tabernáculo en el que Dios habita entre nosotros y con nosotros. El Jesús histórico ya no existe. Hoy está presente a través de nosotros, los bautizados. Somos su cuerpo para este mundo. Cada Eucaristía nos confirma y fortalece en esto, en que esperamos ser hijos e hijas en el Hijo, su cuerpo para hermanos y hermanas para conocer y acoger al Padre que nos invita a su familia eterna. La Palabra de Jesús es la semilla que nos convierte en lo que acabamos de describir: hijos e hijas, hermanos y hermanas, la familia de Dios a la que Dios invita a todos los hombres de todos los tiempos. Hoy nos muestra que su Palabra en nosotros es constantemente atacada y amenazada. Lo que habla le crea inmediatamente enemigos, y los fariseos quieren matarle. Incluso los suyos son considerados locos, y los escribas como endemoniados. No cosecha éxitos, sino incomprensión, incomprensión y muerte. Jesús no se da por vencido, sino que compara su palabra y el reino de Dios con una semilla, cuyo poder se manifestará con su muerte y resurrección. Entreguémosle nuestro fariseo y escriba interior, para que nos atrape en su Espíritu Santo, que nos da a través de su Palabra, que se convierte para nosotros en carne y sangre de vida eterna.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page