top of page

24.5.2023 – Marija pomagaj - Znamenja

»Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.« (Jn 2,11)

Cilj vsega tega kar Bog dela, ustvarja in podarja je vera v Jezusa. Vera nam omogoči, da se pridružimo Jezusu, ki je vir življenja. On s svojim življenjem znova vzpostavi zavezo ali prijateljstvo med nami in Bogom. Zaradi njega smo deležni dobrega vina: Očetove brezpogojen in večne ljubezni, ki vse oživlja in vse podarja. On prinese luč v temo človeštva, ko vsak rod znova krvoločno uničuje sebe in stvarstvo. Ko ga ubijemo, se vsa znamenja, ki jih je delal med nami dokončno uresničijo. Na križu gledamo resnično veličino Kristusa iz katere lahko zajemamo vsi, vse čase in rodove. Marija, naša mati, pomagaj nam zajeti iz Očetove ljubezni, ki je dobro vino za vsak hip našega življenja in nas obuja iz teme nesmisla in smrti.


39 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page