top of page

24.6.2022- Rojstvo Janeza Krstnika – Krepak v duhu

»Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom« (Lk 1,80)

Janez Krstnik, kakor starozavezni preroki, raste v puščavi. Na kraju skozi katerega je Bog vodil in oblikoval svoje ljudstvo. Hranil jih je s svojo besedo in mano, ter razsvetljeval njihovo pot s svojo lučjo. Luka nas vabi, da se na Janezov rojstni dan ozremo na svojo zgodovino z očmi vere. To nam bo dalo moči za življenje v sedanjosti in zagotovilo našo prihodnost v skladu z Božjimi obljubami. Le te je Bog izpolnil v Vstalem Jezusu Kristusu. Njegov dar je uresničen. Hva