top of page

26.1.2021 - Bratska zvestoba

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 22,24-30)

Tisti čas je nastal prepir med apostoli, kateri izmed njih se zdi, da je največji. Jezus jim je pa rekel: »Kralji poganov gospodujejo nad njimi in tisti, ki imajo oblast nad njimi, se imenujejo ›dobrotniki‹.

Vi pa ne tako. Temveč kdor je največji med vami, naj bo kakor najmlajši in predstojnik kakor strežnik. Kdo je namreč večji: kdor je pri mizi ali kdor streže? Ali ne, kdor je pri mizi? Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže.

Vi ste, ki ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah, in jaz vam prepuščam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj Oče, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu, sedeli na prestolih in sodili dvanajstere Izraelove rodove.«

Pavel pravi Timoteju: » Zaradi tega te spominjam, da poživiš Božji dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok«. Milost o kateri govori je dar krščanske poklicanosti, prvi od mnogih Božjih darov danih po Kristusu.

Omenjeni dar nam berila predstavijo kot bratsko preprostost in bratsko zvestobo. Bratska preprostost pomeni, da si ne domišljam, da sem večji od drugih, da nisem domišlljav, ampak preprost in enak med enakimi, brat med brati. Voditelj naj služi, najvišji pa naj se postavi na mesto najnižjega.

Bratstvo lahko temelji le na temeljni enakovrednosti. Pred Bogom smo vsi enakovredni. Vsak potrebuje druge. Nihče se ne more povzdigovati nad druge in se delati kakor, da je nekaj več.

Naš vodnik in vir moči za sinovstvo, ki ga živimo v bratstvu, je sam Jezus, ki je postal naš brat in s tem živel in ohranil svoje sinovstvo. Če ne bi bil naš brat, bi tudi svoje sinovstvo zapravil. On je sredi med nami kakor tisti, ki streže – služi. On vzame za svoje vse naše težave, šibkosti in je resnično naš brat. Ni ga sram, da nas ima za brate in sestre. Čeprav nobeden izmed nas ne zna zares biti brat/sestra niti sin/hči drugim in s tem Njemu. On se je tako ponižal, da nihče ne more reči, da je nižji od njega.

Bratstvo se izrazi tudi v bratski ljubezni. Takšno ljubezen kaže odnos med Pavlom in Timotejem. Pavel se spomni Timotejevega joka ob Pavlovem odhodu in si zaželi, da bi ga spet videl in se razveselil.

Z enakovrednostjo in bratsko preprostostjo je povezana tudi bratska zvestoba. Pavel Timoteja imenuje ljubljeni sin, s svojim oznanilom in krstom ga je rodil za Kristusa. Gre za vzajemno solidarnost, še posebje takrat, ko je težko in ne gre dobro. Jezus je to povzel z besedami: »Vi ste, ki ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah, in jaz vam prepuščam kraljestvo«. Skupno vztrajanje v preizkušnjah krepi bratstvo. Brat je tisti, ki pomaga svojemu bratu/sestri. Jezus je med nami kakor brat, da nam pomaga in čaka, da tudi mi pomagamo njemu v odnosu do bratov in sester. Apostoli so ostali z njim, navkljub vsem grožnjam in težavam. Zdržali so do trpljenja. Takrat pa je Jezus ostal sam. S tem se je uresničil načrt Božje ljubezni. Vsak od nas je povabljen sodelovat pri Jezusovi ljubezni do nas tako, da podpiramo drug drugega.

41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page