top of page

26. 10.2023 – Ogenj

»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!« (Lk 12,49)

Jakob in Janez sta hotela z ognjem pokončati tiste, ki Jezusa niso sprejeli. Jezus pa tudi pravi, da je prišel vreči Ogenj na zemljo. Njegov Ogenj je Božja ljubezen do slehernega človeka, ki jo razkrije s svojo smrtjo na križu in z vstajenjem. Ko imaš nekoga rad, si najbolj želiš, da bi ta sprejel tvojo ljubezen in se pustil ogreti. Če smo tega sposobni mi, koliko bolj to velja za našega Očeta in njegovega Sina Jezusa Kristusa, ki nam podarjata svojega Svetega Duha ljubezni. Sprejmemo ga v vsaki evharistiji, da bi lahko iz spomina na preteklost, naredili načrt za prihodnost in ga udejanjali v sedanjosti. Povabljena sva, da se spreobrneva k Njegovi ljubezni."I have come to cast fire on the earth, and how I wish it were already kindled!" (Lk 12:49)

James and John wanted to kill with fire those who did not accept Jesus. Jesus also says that He came to cast fire on the earth. His Fire is God's love for every human being, which He reveals in His death on the cross and in His resurrection. When you love someone, what you want most is for them to accept your love and let themselves be warmed. If we are capable of this, how much more so our Father and His Son Jesus Christ, who give us their Holy Spirit of love. We receive him in every Eucharist, so that from the memory of the past we may make a plan for the future and put it into practice in the present. We are called to be converted to His love.

"He venido a echar fuego en la tierra, ¡y cómo quisiera que ya estuviera encendido!". (Lc 12,49)

Santiago y Juan querían matar con fuego a los que no aceptaban a Jesús. Jesús también dice que vino a echar fuego sobre la tierra. Su fuego es el amor de Dios por cada ser humano, que revela en su muerte en la cruz y en su resurrección. Cuando amas a alguien, lo que más deseas es que acepte tu amor y se deje calentar. Si nosotros somos capaces de esto, cuánto más nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, que nos dan su Espíritu Santo de amor. Lo recibimos en cada Eucaristía, para que desde la memoria del pasado hagamos un proyecto de futuro y lo pongamos en práctica en el presente. Estamos llamados a convertirnos a su amor.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page