top of page

26.12.2020 - Samo nenasilje premaga nasilje

»Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Varujte se ljudi, kajti izročali vas bodo sodiščem in vas bičali v svojih shodnicah; pred poglavarje in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. Kadar vas pa izročijo, ne skrbite, kako ali kaj bi govorili, kajti dano vam bo tisto uro, kaj govorite. Ne boste namreč govorili vi, ampak Duh vašega Očeta je, ki bo v vas govoril. Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina in otroci bodo vstajali zoper starše ter jih izročali v smrt; in sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena; kdor pa bo vztrajal do konca, bo zveličan.« (Mt 10,17-22)

Mučenec = pričevalec sv. Štefan je prvi popoln odgovor na Jezusovo sporočilo. Učlovečenje Ljubezni in mučeništvo sta globoko povezana. Če zla ne povzročam, ampak ga nosim na sebi, ne da bi ga vrnil, ga s tem premagam. Štefan izroči svojega duha in sprejme Božje odpuščanje povzročiteljem njegove smrti, ki ne vedo, kaj delajo.

To pot resnične ljubezni je hodil Jezus. Začel jo je z rojstvom. On je premagal strah zase in mu v svojem srcu ni dal besede. Vse nas hoče rešiti povzročanja in vračanja zla in hudobije. Razbija začaran krog vzajemnega uničevanja skozi zgodovino. Njegov križ je ključ za vstop v skrivnost Boga in posledično tudi sveta, ki ga je ustvaril in se je po naši zaslugi pokvaril.

Ljubezen zmaga, ko je poražena, zlo pa izgubi, ko zmaga. Nasilje je mogoče premagati samo z nenasiljem.

Kristus naloži nase naše zlo, strah, nasilje celotne krvave zgodovine. V tem je rešitev. Mi rešitev, ki je že za vedno dana v Sinu, lahko samo sprejmemo, da tudi v nas zmaga Božja ljubezen. Iz strahu pred bolečino in smrtjo se nam ni treba več zapirati vase in se braniti tako, da delamo hudo sebi in bližnjim.

Zlo lahko ustavimo samo, če ga ne vrnemo. S tem žrtvujemo sebe. To je srčika ljubezni, naše podobnosti Bogu. Težave, boji in preganjanja so lahko znamenje uničenja zla, ki ga premaga ljubezen. Sv. Štefan živi prav to skrivnost ljubezni.

Govori Gospodove besede odpuščanja. Če smo povezani z Njim, nam bo to dano. Nič nam ni treba skrbeti. Božji Duh nam bo dal v trenutkih stiske v sovražnikih prepoznati brate.

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page