top of page

27.10.2021 – Stroga ljubezen

Rimljanom (Rim 8,26-30)

Bratje, Duh podpira našo slabotnost; kaj naj bi namreč prosili, kakor je treba, ne vemo, marveč sam Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi. On, ki preiskuje srca, pa vé, kaj je namen Duha, ker po Božji volji prosi za svete. Vemo, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, njim, ki so poklicani po njegovem sklepu. Katere je najprej poznal, je namreč najprej določil, naj bodo podobni njegovemu Sinu, da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. Katere pa je najprej določil, jih je tudi poklical; in katere je poklical, jih je tudi opravičil; katere pa je opravičil, jih je tudi poveličal.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,22-30)

Ko je bil Jezus na poti v Jeruzalem, je hodil po mestih in vaseh in učil. Rekel pa mu je nekdo: »Gospod, ali je malo teh, ki se zveličajo?« On jim je rekel: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata; povem vam, mnogi bodo želeli vstopiti, pa ne bodo mogli…


Današnji evangelij daje vtis strogosti. Jezus ne odgovori na zastavljeno vprašanje, ali jih je malo, ki se bodo rešili. Namesto tega nas spodbuja, naj si prizadevamo vstopiti skozi ozka vrata. Zakaj ne odgovarja? Ker ljubi in ima skrb. Ta, ki ga sprašuje nekaj abstraktnega teoretizira in se ima za oddaljenega opazovalca. Jezus ga želi zbuditi in postaviti z obema nogama na zemljo, da bi se konkretno potrudil vstopiti v Božjo ljubezen, ki deluje danes in tukaj. Vsak naj bi se trudil, da vstopi v Božji načrt, vsak je povabljen, da odgovori snubljenju Božje ljubezni, ki nas kliče in vabi. Tako bo odrešenih veliko.

Če bi Jezus odgovoril, da se jih veliko reši, bi se polenili. Če pa bi rekel, da jih bo malo rešenih, bi jih to zablokiralo, jim vzelo zaupanje in zadušilo velikodušnost. Jezus ni hotel ne prve, ne druge drže. V nas želi vžgati ogenj ljubezni, da bi si prizadevali odgovoriti z vsemi svojimi močmi na Božjo ljubezen.

Prizadevajte si, da vstopite. On želi, da vsi vstopimo skozi ozka vrata, ker nas ima neskončno rad. Zaradi tega govori strogo. Želi nam pokazati na tveganje, če ne sledimo navdihom Duha, ki v nas prebiva. Pokaže nam, kaj bi se zgodilo, prav zato, da se to ne bi zgodilo. Želi, da se uresniči njegova goreča želja za vsakogar izmed nas: od vseh strani bomo prišli in sedli z Njim za mizo v Božjem kraljestvu. Jezusova strogost razkriva njegovo ljubezen, njegovo željo, da smo vsi odrešeni. Zaradi tega je sprejel smrt in vztrajal do konca.

Sv. Pavel pravi, da smo vnaprej določeni, da smo podobni Božjemu Sinu. V svojega ljubljenega Sina je Bog dal vso ljubezen. Za nas želi, da bi se zmogli ljubiti kot Kristusovi bratje in sestre. Iz njegove moči in drug drugega. Vse je v službi tega Božjega načrta. Njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. On nas je od začetka vnaprej določil, da bomo podobni Sinu – Ljubezni. Nas je zato poklical in nas opravičil in nas poveličal. To je Božji načrt za nas. Zaradi tega mu lahko zaupam z vsem srcem in smo velikodušni. Bog želi biti z nami v nenehnem občestvu, ker smo njegova družina. On stori vse, da bi se njegov načrt ljubezni uresničil. Vedno nam daje moč, da lahko odgovorimo na njegov dar lju