top of page

28.4.2022 – V Njem je trdnost

»Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje Duha na mero.« (Jn 3,34)

V Križanem in Vstalem Sinu je Bog z nami in v nas. Duh živega Boga je v nas, če ostajamo v Njem. On nam govori Božje besede in je Božja beseda. On nam izraža Boga in je z nami. Sredi vsakega sedanjega trenutka in v vseh okoliščinah: v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, v dolgem ali kratkem življenju, v bogastvu ali pomanjkanju, v miru in v vojni, v veselju in v žalosti… vedno.


49 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page