top of page

28.4.2024 – Obrezana mladika

Peta velikonočna nedelja (leto B)

»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. 2 Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. 3 Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal." (Jn 15,1-3)

Obrezovanje vinske trte je pomembna pomoč, da lahko raste in obrodi čim več dobrih ali najboljših sadov. Če vinske trte ne obrezujemo, bo sčasoma rodila manj in slabše kakovosti. Z dobrim obrezovanjem usmerimo življenjski sok trte v nove brste, ki so najbolj plodni.

Jezus uporablja podobo obrezovanja trte, da bi nam pomagal razumeti, da mora vera voditi v dobrodelnost. Jezus najprej pravi, da je on "prava trta". On je edini vir hrane, ki jo potrebujemo za novo življenje Očetovih sinov in hčera. On je edina pot v nebesa in v odrešenje. Vera je osebno poznavanje našega Gospoda in trdna navezanost nanj. Jezus pravi, da odstrani vsako mladiko, ki ne obrodi sadu. To pomeni, da je vera brez dobrega sadu ljubezni mrtva in je podobna mladiki na trti, ki ne rodi ničesar. Ko Jezus najde mladiko, ki rodi dober sad, je ne pusti pri miru, ampak jo z ljubečo pozornostjo obrezuje, da "obrodi še več sadu".

Na svojo vero lahko gledamo kot na mladiko, ki je trdno pritrjena na trto. Ali verjamem vsemu, kar je Bog povedal po svoji sveti besedi? Koristno je, da redno preverjam svoje srce glede vere. Ker je vera prvi korak v duhovnem življenju, mora ostati trdno zasidrana v resnici, ki jo je razodel Bog. To pomeni, da moramo redno brati in prežvekovati Božjo besedo, zapisano v Svetem pismu in razlagana s strani Cerkve.

Svojo vero živimo v delih sodelovanja z Božjo Očetovsko ljubeznijo do vseh  nas. Katera konkretna dejanja ljubezni izhajajo iz moje vere? Mnoge stvari lahko "ljubimo" na povsem čustven način. Toda ljubezen temelji na veri in ne na tem, kaj čutimo. Dobrodelnost je sad vere. Kdaj sem začutil, da me Bog kliče k nesebičnemu in požrtvovalnemu delovanju? Kako sem se odzval?

Bolj ko bom konkretno sodeloval z Božjo dobroto in usmiljenjem do konkretnih ljudi, bom moram biti pripravljen na obrezovanje, ki je boleče. Zahteva žrtvovanje, potrpežljivost ob preizkušnjah, premagovanje sebičnosti in opravljanje stvari, ki mi ne bodo po volji. Včasih se bo zdelo sodelovanje z Bogom neprijetno, a Bog nas tako obrezuje in prečiščuje naše razloge in notranje drže. Temeljiti morajo na veri in ne zgolj na čustvih.

Razmislim o podobi trte in mladike. Dovolim Jezusu, da me obrezuje in prečiščuje. Učim se z ljubeznijo sprejemati trpljenje, se na krivico odzivati z odpuščanjem, podarjati usmiljenje, kadar mi ni do tega in nesebično služiti tistim, za katere se mi zdi, da si tega ne zaslužijo. To me obrezuje, da Bog lahko tudi po meni gradi svoje Božje kraljestvo med nami.

Jezus, edina resnična trta, ti in samo ti si vir resničnega življenja. Od tebe prihaja vse dobro. Pomagaj mi trdno verovati vate in v vse, kar si mi razodel, da bo moja vera vzklila in obrodila obilico dobrega sadu za gradnjo tvojega kraljestva med nami. Jezus, zaupam vate.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page