top of page

28.9.2022 - Neposedovanje

»Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« (Lk 9,58)

Jezus ničesar ne poseduje zase. Vse kar ima in tudi samega sebe izroči. S tem pokaže Očetovo ljubezen, ki vse podarja vsem. On je potreben sprejema, majhen in ubog. Njegova varnost ne temelji na tem, da ima zadosti telesnega kruha, imetja, ugleda in zunanje moči. Njegov kruh je poslušnost Očetu. Njegov dom je ves svet. On je romar, ki se popolnoma izroči Očetu in nam. Na križu nima naslonjala za glavo, zato jo mora nagniti naprej. S tem nam pokaže, da ne izbiramo ustreznih sredstev za dosego cilja. On ozdravlja našo voljo, da se lahko odloči za neposedovanje, čistost in poslušnost. Le tako lahko premagujemo skušnjave po imetju, oblasti in videzu, ki nam krade sinovstvo in s tem Očeta in brate. Jezus nam da tri darove: osvobojenost od stvari, od oseb in od lastnega jaza.