top of page

29.4.2023 – sv. Katarina Sienska, sozavetnica EU - Izhod

»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti.« (Mt 25,1)

Krasna podoba našega življenja: izhod ženinu naproti. Iz matere na sonce. Vsak hip iz tega kar smo, v to kar postajamo. Dokler ne odidemo iz tega življenja in srečamo svojega življenja s Kristusom skritega v Bogu. Njegova beseda je olje, ki mi omogoča sprejeti ženina in vstopiti na svatbo. Modro ga je vsak dan znova pričakovati, prepoznavati in ljubiti. Če ga ne, ostaja moje življenje prazno in brez ljubezni. Sedanji trenutek je ravno zaradi tega tako pomemben. Prihodnost je zaupana moji sedanji odločitvi. Ustvaril nas je, da bi ljubili, kakor smo od Njega ljubljeni. Sv. Katarina Sienska, prosi za nas.


31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page