top of page

3.8.2021 – Protesti

Updated: Aug 3, 2021

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 12,1-13)

Marija in Aron sta očitala bratu Mojzesu zaradi poganske žene, ki jo je vzel; oženil se je namreč s kušitsko ženo. Rekla sta: »Ali je Gospod govoril samo z Mojzesom? Ali ni govoril tudi z nama?« Gospod je to slišal. Mojzes pa je bil zelo krotak, bolj kot vsi ljudje na zemlji. Takoj je Gospod rekel Mojzesu, Aronu in Mariji: »Pojdite vsi trije k shodnemu šotoru!« In so šli. Gospod pa je stopil dol v oblačnem stebru in se postavil k vhodu v šotor ter poklical Arona in Marijo. Ko sta oba prišla, je rekel: »Poslušajta moje besede! Ako je med vami Gospodov prerok, se mu razodenem v prikazni, v sanjah govorim z njim. Ni pa tako z mojim služabnikom Mojzesom; ta je zaupnik vse moje hiše: od ust do ust govorim z njim, v videnju in ne v temnih odkritjih, in gledati sme Gospodovo podobo. Zakaj se nista bala očitati mojemu služabniku Mojzesu?« In Gospodova jeza se je vnela zoper njiju in je odšel. Oblak se je umaknil iznad šotora. In glej, Marija je bila od gobavosti bela kakor sneg.


Protesti niso novodobni izum, čeprav se zdi, da so danes skoraj vsakdanji. Danes beremo o protestu proti Mojzesu. Protestirata njegova sestra in brat, Mirjam in Aron. Protestirata proti Mojzesovemu privilegiju, da lahko govori v Božjem imenu, da posreduje Božja navodila in njegove zapovedi. Z Mirjamino gobavostjo Bog protestnikoma pokaže, da je Mojzes samo od Njega vodeni voditelj in se ne gre Boga, kakor se gredo žal mnoge današnje samooklicane avtoritete. Ko Mojzes posreduje za Mirjam pri Bogu in je ozdravljena. S tem je potrjena Božja avtoriteta, ki dela v blagor vseh. Protest zaradi protesta in sebičnosti je resnično nekaj škodljivega, ker krši Božji red, načenja družbo in uničuje skupnost, povzroča zmedo in uničuje sozvočje življenja. O Mojzesu je rečeno, da je bil ponižnejši in krotkejši od vseh ostalih. S tem pove, da ni bilo resničnega razloga za proteste in nasprotovanja. Ko Mojzesu svak Jetro predlaga naj svojo moč delegira na pomočnike, ga je le ta poslušal in to tudi storil. Radikalni protest tistih, ki ne priznajo nobene avtoritete, je škodljiv. Kristjan lahko prispeva k skupnemu dobremu le, če spoštuje in upošteva avtoriteto, ki je dana od Boga (po sv. Pavlu), da povezuje in usmerja v sodelovanje. Obstajajo tudi zatiralske in umetne avtoritete, ki skrbijo le za svoj dobiček, ne pa za skupno dobro. Tedaj je nasprotovanje nujno in dolžnost, čeprav je pasivno, tako kot je bilo Kristusovo. Križ je znamenje protesta proti laži in sebičnosti. Prehitre sodbe nikdar niso dobre, ampak je vedno dobro, če v luči Gospodove besede razločujemo. Tako se ne bomo pustili voditi lastni ali skupni sebičnosti, zavisti, maščevanju ali pohlepu. Gospod pomagaj nam, da bomo v moči tvoje Besede in Duha krotki in ponižni, močni in jasno odločni za resnično dobro vseh.

42 views0 comments

Recent Posts

See All