top of page

5.10.2023 – Sprejmejo

»V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo.« (Lk 10,8)

Za kristjana je dobiti posvetno oblast vedno skušnjava. Jezus pa ni iskal nikakršne posvetne oblasti. Njegov mir v tvoje in moje srce prinaša skromnost in ponižnost. Omogoča nam vpostaviti nove odnose sredi sveta, ki je ujet v zlo. Jezus nam prav v takšnem svetu priča o Očetovi ljubezni in jo konkretno uresničuje. Zato ga vsaka oblast (politična, verska, gospodarska in kulturna) zavrne in obsodi. Jezus tako razkrinka nemoč tega sveta za nove odnose prežete z ljubeznijo.


"Wherever you go and are welcomed, eat what you are served." (Luke 10:8)

For a Christian, to be given worldly power is always a temptation. Jesus, however, did not seek worldly authority. His peace brings humility and humility to your heart and mine. It enables us to enter into new relationships in the midst of a world trapped in evil. It is in such a world that Jesus bears witness to the love of the Father and loves it concretely. That is why every authority (political, religious, economic and cultural) rejects and condemns him. Jesus thus reveals the impotence of this world for new relationships imbued with love.

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page