top of page

6.10.2023 – sv. Bruno - Volkovi

»Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove« (Lk 10,2-3).

Jezus vsakemu izmed nas še vedno govori iste besede. Dar, ki ga oznanjamo je za ves svet in vse čase. Misijonarstvo je spoznanje Očetove ljubezni do slehernega človek vseh časov. Povezovanje z Bogom, ali molitev, je prvo in najbolj učinkovito sredstvo oznanjevanja. On nam daje pogum, ki premaga naše strahove in lažne občutke varnosti. Pošilja nas nemočne in izpostavljene raznim nevarnostim. Hoče naj gremo tako kot On, ki daje samega sebe, kakor jagnje volkovom. Med ljubeznijo in sebičnostjo, med uboštvom in bogastvom, med ponižnostjo in ošabnostjo ni prehoda. S Kristusovimi učenci bodo vedno ravnali tako kot volkovi z jagnjetom. Jagnje zmaga, ko se izroči.


"Go! I am sending you out like lambs to the wolves" (Luke 10:2-3).

Jesus is still speaking the same words to each one of us. The gift we proclaim is for the whole world and for all time. Missionary work is the recognition of the Father's love for every human being of all times. Connecting with God, or prayer, is the first and most effective means of proclamation. He gives us the courage that overcomes our fears and false senses of security. He sends us out helpless and exposed to various dangers. He wants us to go as He goes, giving ourselves as lambs to wolves. There is no passage between love and selfishness, between poverty and wealth, between humility and arrogance. Christ's disciples will always be treated as wolves treat a lamb. The lamb wins when it surrenders.

40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page