top of page

7.7.2021 - Ozdravljajte

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,1-7)

Tisti čas je Jezus poklical svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati hude duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti.

Imena dvanajsterih apostolov so pa ta: prvi Simon, ki se imenuje Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Simon Gorečnik in Juda Iškarijot, ki ga je tudi izdal.

Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Na pot k nevernikom ne hodite in v samarijska mesta ne stopajte, marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede oznanjajte: ›Približalo se je nebeško kraljestvo.‹«


Jezus pošilja svoje učence oznanjati in ozdravljati. Enako je delal sam. Zato Jezusov evangelij ni postava, ampak Božji dar, dobra novica, ki nas rešuje. Pridiganje dokazuje, da je evangelij res Božji dar in ne zahteva. Zato da Jezus apostolom oblast ozdravljanja, ki je znamenje, da je med nami res Bog, ki rešuje. Tudi mi nismo poklicani zgolj k govorjenju in oznanjevanju z besedo, ampak k pričevanju Božje dobrote do človeka, ki je telo in duša. Bog ne zaničuje telesa zato ga ozdravlja. Vsem nam je rekel, da moramo nositi svoj križ, kakor ga je sam tudi nosil. Vsem bolnim pa se je približeval z neskončno ljubeznijo, jih ozdravljal in tolažil. Naj po meni tudi drugi spoznajo, da je Bog dober, da se nam podarja. Vsem in vsakomur. V tem je resnični mir in veselje.

47 views0 comments