top of page

9.11.2022 – Posvetitev lateranske bazilike

»Jezus jim je odgovoril in rekel: 'Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.'« (Jn 2,19)

Bog je ljubezen. Njegova ljubezen je navzoča tam, kjer je sprejeta in ljubljena. Uničena pa je tam, kjer je zlorabljena in nesprejeta. Jezus je svetišče Božje ljubezni. Ko ga sprejmem tudi moje srce postane svetišče. Ko se ga polastim kot sredstva svoje sebičnosti, ga uničujem. On s svojim vstajenjem Božje svetišče znova postavlja, v meni in v vsakem človeku. To svetišče je skrita kamrica srca, kjer gori večna luč Kristusove podaritve, izročitve in vstajenja.


49 views1 comment