top of page

9.2.2023 – Drobtinice

Ona pa je odgovorila: »Gospod, tudi psički pod mizo jedo od drobtinic otrok« (Mr 7,28).

Kristjani zlahka zapademo v rutino. Osebni odnos s Kristusom se ohladi, evharistija pa postane brezbrižna navada ali pa jo imamo za privilegij in večvrednostni kompleks. V današnjem odlomku je govora o kruhu otrok. Kruh je življenje. To sta materina in očetova ljubezen. Ta pa ni sad mojih zaslug, ampak je dar. Moj kruh je sinovo življenje. Zato je dovolj nekaj drobtinic, ker On ni prikazen. Pogani mu bolj zaupajo kot pa mi. Nekaj drobtinic Njegovega življenja obuja od mrtvih vse Slovence in Slovenke.


41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page