top of page

Petek, 21.2.2020, Jak 2,14-24.26

Gospod, nauči me živeti iz ljubečega odnosa, ki ga imaš ti do mene in vseh mojih bližnjih, tudi do nasprotnikov. Preberem odlomek:

Tako je tudi z vero, če nima del: sama zase je mrtva. Pa poreče kdo: Ti imaš vero in jaz imam dela. Pokaži mi svojo vero brez del, in jaz ti iz svojih del pokažem vero. Ti veruješ, da je en Bog? Prav delaš; tudi hudi duhovi verujejo, pa trepečejo. Ali hočeš, nečimrni človek, spoznati, da je vera brez del prazna? Ali ni bil naš oče Abraham opravičen iz del, ker je položil svojega sina Izaka na oltar? Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da se je vera po delih dopolnila.

Kako so po mojem povezani vera, dela in odrešenje? Ali ne govori o tem, kako živim svoje vsakdanje odnose? Nekaj zelo konkretnega in prizemljenega. Kako zveni meni? Ali pri sebi vidim povezavo med vero in svojim načinom življenja in delovanja? Kakšno? Omenja Abrahama. Kakšno ljubezen je imel do Boga, da ga daje za zgled? Pogovorim se z Jezusom.9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page