Petek, 4.9.2020 - v

»Ali morete doseči, da bi se svatje postili, dokler je ženin med njimi?" (Lk 5,34)


SP nam s podobo omogoča spoznati kaj je Bog za nas in kdo smo mi zanj. On je ženin mi nevesta. Bog nas roti: »Poslušaj! … Ljubi me!« (prim. 5 Mz 6,4 sl.; glej 1 Mz 1,27 in 1 Mz 2, ponovno prebrano iz Jn 19,25–37; Vp; Oz; Ezk 16; Iz 61,10 – 62,12; Raz 22,17). Bog nas strastno ljubi in se skuša združiti z nami. Zato se v vsem poistoveti z nami, da bi ga lahko vsak izmed nas lahko ljubil »z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo« (5 Mz 6,5) ter da bi se poistovetil z njim v Kristusu. Njegova strastna ljubezen nas dela ljudi z neizmernim dostojanstvom. Le ko naslonimo glavo na Božje prsi, smo potešeni v vsej svoji nespokojnosti. Nevesta brez ženina ni nevesta – in obratno. Bog je ljubezenski ples. Mi smo resnični ljudje le v ljubečem odnosu z Bogom. Brez njega smo nezadovoljstvo in praznina. V njem smo pijani življenja in neskončne ljubezni. On je v nas, mi v njem.

54 views0 comments

Recent Posts

See All