top of page

Ponedeljek, 10 TML, 8.6.2020, Mt 5,1-12

"Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo."

Blagri postavijo na glavo svet in njegova načela. Jezus čestita zapostavljenim, ker imajo »veliko prednost«: Bog je na njihovi strani, z njimi, eden izmed njih! Pa ne zato, ker so v stiski, ampak zato, ker Bog »da vsakemu po njegovi potrebi, pri tem pa daje prednost tistemu, ki ima manj. To je Božja pravičnost. Krivičnost pa temelji na lažnem prepričanju: blagor bogatim, ki posedujejo in gospodujejo. Dokler tako mislimo, povzročamo krivice. Le blagor ubogim omogoča dober in lep svet. Blagor bogatim ga uničuje. Blagor beraču, ki živi od daru in nima niti dostojanstva. Revščina je krivda bogatega, ki krade in ne deli z brati in sestrami. Ubog v Duhu je Jezus, ki vse prejema od Očeta, tudi sebe, in živi od tega, kar mu Drugi da. Je praznina, ki vse prejme. Ubog v duhu je prva lastnost ljubezni. Razumem jo le, če ničesar ne posedujem in ves pripadam drugemu. Le ubogemu Bog lahko podari samega sebe, ker ga edini lahko sprejme. Bog pripada ubogim in preganjanim. Vsak od nas bo žel, kar danes sejemo.


49 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page