top of page

Ponedeljek, sv. Peter Kanizij SJ, 27.4.2020, Jn 6,22-29

"Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov; njega je namreč s svojim pečatom zaznamoval Oče, Bog.« Rekli so mu torej: »Kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela?« Jezus jim je odgovoril: »To je Božje delo, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.«


Jed, ki ostane za večno življenje je občestvo z Bogom. Občestvo pa nam je dano po Jezusovi besedi. Naša prava hrana je Beseda, ki daje smisel in ustvarja odnose med osebami. On, Beseda nam daje, da živmo kot sinovi/hčere in bratje/sestre. Božje delo je, da sprejemo dar Sina, Očetovo Besedo, luč in življenje stvarstva. Vsak izmed nas ima torej dve možnosti: iščem lahko Gospodov dar ali pa Gospoda daru. Jezus me hoče »vzgojiti«, potegniti ven (to je pravi eksodus!) iz mojega sebičnega obzorja, da bi sprejel njegovo ljubezen. Kako konkretno živim zapoved ljubezni?


19 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page