top of page

Sobota, Spreobrnjenje sv. Pavla, 25.1.2020, 3. Nedelja Svetega pisma, 26.1.2020, Apd 22,3-16

 

Gosod, hvala ti, ker sem tudi sam eden izmed slepcev, ki jih ozdravljaš in pošiljaš. Preberem odlomek:


Ko sem pa bil na poti in se okrog poldne bližal Damasku, me je nenadoma obsijala velika svetloba z neba; padel sem na tla in zaslišal glas, ki mi je rekel: Savel, Savel, kaj me preganjaš?« Odgovoril sem: »Kdo si, Gospod?« Rekel mi je: »Jaz sem Jezus Nazarečan, ki ga ti preganjaš.« Moji spremljevalci so sicer videli svetlobo, niso pa razločili glasu, ki je z menoj govoril. Rekel sem: »Kaj naj storim, Gospod?« Gospod pa mi je rekel: »Vstani in pojdi v Damask; tam ti bodo povedali, kar ti je treba storiti.«V preteklem tednu smo spoznavali začetke Jezusovega poslanstva. Njegovi prvi čudeži so bili tako čudoviti, da je pritegnil množice. Izmed množice jih je izbral dvanajst, da bi sodelovali pri njegovem poslanstvu. Učenci velikokrat ne razumejo in nimajo modrosti. Delajo napačne odločitve tako kot Juda in Peter. Na koncu se spravijo z vstalim Jezusom. Spreobrnjenje Savla, nasprotnika kristjanov, je nekaj podobnega. Savel je potreboval kar nekaj let, da je počasi postal Pavel. Počasi je dojel svoj klic oznanjevanja poganom in odrešujočo moč vstalega in križanega Jezusa Kristusa. Bog ga je vse življenje pripravljal na spreobrnjenje. Cerkev praznuje to spreobrnjenje že od šestega stoletja naprej. Pavel se danes vpraša, kaj naj storim, Gospod? Ali to vprašanje velja tudi zame in moje srce? Ali mu želim kakor Savel tudi jaz odgovoriti z vsem srcem in velikodušno? Ali lahko pričujem o tem kar sem videl in slišal? Z Jezusom se lahko pogovorim o svojem načinu pričevanja o Njegovi brezpogojni ljubezni do vseh nas.

14 views0 comments