top of page

Torek, 15 TML, 14.7.2020, Mt 11,20-24

»Mestom, v katerih se je zgodilo največ čudežev, je tedaj Jezus začel očitati, da se niso spokorila: »Gorjé ti, Korozíin, gorjé ti, Betsajda!«