1.1.2021 - Blagoslovljeni

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 6,22-27)

Gospod je govóril Mojzesu in rekel: »Govôri Aronu in njegovim sinovom: Tako blagoslavljajte Izraelove sinove; recíte jim: Gospod naj te blagosloví in te váruje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podelí mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslôvil.«

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 4,4-7)

Bratje in sestre, ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinóvljenje. Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

Iz svetega evangelija po Luku (2,16-21)

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.

Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.Danes začenjamo novo leto 2021. Nekateri se izročamo in priporočamo Bogu, da bi ga dobro začeli, združeni z Marijino materinsko držo Božje matere, blagoslovljene med ženami. Z rojstvom svojega sina Jezusa, Božje besede, ki je postala človek, je Marija vsemu svetu prinesla Božji blagoslov edinorojenega Sina. Želim ti, da bi vse leto 2021 lahko zajemal/a iz Jezusove bližine in blagoslova. V polnosti se blagoslov človeštva uresniči z Jezusovim rojstvom.

Prvo berilo je namenjeno prav vstopu v novo leto z blagoslovom Boga, kakor ga je izrazila stara zaveza. Starozavezni blagoslov, ki so ga izgovarjali poklicni duhovniki ne pove vsega, kar pa pove, velja še danes. V stari zavezi je bil ta blagoslov izreče v Božjem imenu. Trikrat so uporabljali njegovo ime Jahve.

V novi zavezi je Gospod Jezus, ki ni le ime, ampak oseba. Blagoslov ni več zgolj v imenu, ampak z navzočnostjo Božjega Sina. Nič več ni zgolj ime, ampak oseba, ki je sredi med nami in za nas. On je za nas Božje obličje.

Starozavezni blagoslov sedaj dobi Gospodov obraz. Jezus je vidno Božje obličje: »Kdor vidi mene, vidi Očeta!« Bog se je razodel, ne le v imenu, ki izraža Božjo dobroto in zvestobo, ampak v človeški osebi, ki je živela z nami in še vedno živi z vsemi svojimi besedami in dejanji.

Zahvaljujoč Mariji, lahko zremo Božje obličje, ki sije nad nami. To je obličje Božjega Sina, Sina matere Marije. On je Bog z nami in za nas. Zato lahko slavimo Boga kakor pastirji, najbolj zaničevani in med bolj grobimi ljudmi tistega časa, ki so se zahvaljevali, ker se je njihovo srce ogrelo in zaživelo. Letošnje leto lahko zaživimo v hvaležnosti za Božjo navzočnost med nami, ki je v Jezusu stoodstotna in zvesta, ne glede na zunanje dogajanje našega življenja.

Še več: Jezus ni le z nami in med nami, ampak tudi v nas, po svojem Duhu, ki v nas kliče Očka.

To je najgloblji blagoslov. Marija nam omogoči Jezusovo družbo, ga nam približa, Jezus pa se nam podari še veliko globlje, tako, da nam da svojega Svetega Duha. On se nam je na križu popolnoma izročil, da bi vsakega zajel v svojo Ljubezen, svojega Duha, svoje Življenje podarjanja Bogu Očetu. V njem postajamo tudi sami Božji Sinovi in hčere. To je največji in najgloblji blagoslov, večni blagoslov, ki popolnoma spremeni smisel in cilj našega življenja. Ljubljeni sinovi in hčere Boga Očeta smo. On v nas in mi v njem. Drug za drugega, drug v drugem.

To je srčika delovanja Svetega Duha, Božjega daru vsem. Tudi mi imamo lahko tako sinovski odnos z Bogom, kakor Jezus. Vsak dan, danes in tukaj. Nismo več sužnji strahu zase, ampak sinovi in hčere v Sinu. Če smo sinovi, smo tudi dediči po Božji volji. To je naš temeljni blagoslov in moč za vse leto, ki je pred nami. Vsak dan lahko zajemamo iz tega, kar v resnici smo v Bogu, zanj in drug za drugega. Blagoslov je v tem, da je Božje življenje v nas.

Prvo berilo nam govori o Očetu, evangelij o Božjem Sinu, pismo Galačanom pa o Svetem Duhu. V njihovi vzajemni podaritvi se nahaja ves svet in vse kar je. Mi smo po podobi takšnega občestvenega življenja ustvarjeni. To je naša resnica in pot in blagoslov.

Upam, da se bova v moči Jezusovega blagoslova laže in bolje znašla v novem letu. Zadihajva iz tega, kar pomeniva Bogu. Ima naju za svoja sogovornika ter soustvarjalca lastnega življenja in življenja vseh. Blagoslovljeno 2021.


75 views0 comments

Recent Posts

See All