top of page

20.2.2023 – Sprejemam dar

Takoj je dečkov oče vzkliknil: »Verujem, pomagaj moji neveri!« (Mr 9,24).

Strah zase nas ohromi, da ne moremo verovati. Odvzame nam glas in uho. Posledično tudi oči in srce ne vidijo in se zgubijo v čutenjih. Da nas je lahko osvobodil tega hudega duha, je Jezus dal svoje življenje. Vera Vanj nas osvobaja strahu pred hudičevo lažjo. Odpre nam ušesa in usta. Bog podarja vero vsem. Na nas je ali jo sprejmemo, gojimo ali pa ne. Pri tem nam najbolj pomaga prošnja, ki jo je izrekel oče obsedenega gluhonemega dečka. Za sprejem vere je potrebna samo prošnja in vera se v nas aktivira. Računam in opiram se na Njegovo absolutno zvestobo. Ko se pustim osvoboditi, me On pošilja osvobajat naprej. Z njegovo Besedo in z vero, ki jo sprejemam in se jo učim živeti kot konkretno ljubezen (do Boga, sebe in bližnjih) v dejanjih sredi vsakdanjosti. (foto: Jože Novak)