top of page

25.4.2022 – Potopljen v Njegov dar

»Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.« (Mt 16,15-16)

Reši me zaupanje v Kristusovo podaritev slehernemu izmed nas, s katero nas priveže na Očetovo ljubezen. V Njem lahko živimo to kar je Bog in to kar smo mi v resnici: njegovi sinovi in hčere, med seboj pa bratje in sestre. V tem je rešitev. Iz tega izhaja vedenje in naša dela, iz naše notranje privezanosti na Njegovo osebo. V tem je rešitev. Če tega ne sprejemam, postajam nekaj drugega in ne živim svoje resnične istovetnosti človeka ustvarjenega po podobi Ljubezni.