top of page

26.2.2021 - Lahko se spremenim

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,20-26)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ako vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo rečeno starim: ›Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride pred sodbo.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodbo; in kdor reče svojemu bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred veliki zbor; kdor pa reče ›norec‹, zasluži, da pride v peklenski ogenj.

Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, spusti svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, in potem pridi in daruj svoj dar. Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti: da te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, ki bi te vrgel v ječo. Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš zadnjega novčiča.


Danes je govora o spreobrnjenju in možnih spremembah. Še vedno smo na poti in se lahko spremenimo. Nismo še pred Ljubečim Očetom, ki nam kaže našo prehojeno pot. Ker smo na poti se še vedno lahko pobotamo s svojimi nasprotniki.

Kdo je naš nasprotnik? Je brat s katerim se ne strinjamo. A kadar smo v grehu je nasprotnik tudi Bog. Z Bogom se lahko dogovorimo. O tem nam govori prerok Ezekijel.

Velika skušnjava hudobnega duha za vsakega izmed nas je prišepetavanje, da se nima smisla spreminjati, ker to v resnici ni mogoče: zaprti smo v svoje nagone in napake iz katerih ni mogoče zlesti ven. Tako hudi duh s pomočjo naših sebičnih samogovorov.

Bog pa pravi, da je sprememba mogoča, da nas On sam preobraža. Pravi, da nam ne pripravlja kazni, ampak nas želi nagraditi. Kajti nima veselja nad smrtjo hudobneža, ampak želi, da se spreobrne in živi. Največje Božje hrepenenje je, da nas vidi preobražene. Spreobrniti se pomeni spremeniti se. To je zahtevno, a Bog hoče to težavnost zmanjšati, zato obljubi, da grešnik ne bo umrl, ampak bo živel, če se spreobrne.

Povabljeni smo delati kakor Bog. Običajno ljudi razvrščamo v predalčke: dobri, krivični, polni napak, polni kreposti. S predalčkanjem ne sebi ne drugim ne pomagamo rasti in se izboljšati. Vabi nas naj zaupamo v svojo sposobnost, da se spremenimo. Vsi lahko storimo čudovita dela za Boga.

Jezus je deloval na tak način. Ko so se mu grešniki približali so takoj dojeli, da se lahko spremenijo. Videli so, da jim je ta možnost ponujena. A niso bili prisiljeni, ampak povabljeni. Jezus jim je bil pripravljen pomagati in jih popolnoma preobraziti. To kar farizeji niso hoteli, je postalo resničnost. Ko se približamo Jezusu postanemo spreobrnjeni grešniki, pravičnejši od farizejev.

Prosimo Jezusa za dar spreobrnjenja, svojega in drugih. Prosimo za dar, da bi v drugih znali prebujati upanje. Vsi lahko z Božjo milostjo rastemo v ljubezni in iz svojega življenja naredimo čudovit dar.

85 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page