top of page

4.9.2021 – Ukoreninjeni v veri

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 1,21-23)

Bratje, vi ste bili nekdaj odtujeni in po hudobnih delih sovražnega mišljenja, zdaj pa vas je Bog spravil s smrtjo Kristusovega človeškega telesa, da bi vas pred sebe postavil svete in brezmadežne in neoporečne; če le vztrajate v veri trdni in stanovitni ter se ne daste omajati v duhu evangelija, ki ste ga slišali, ki se je oznanil po vsem stvarstvu pod nebom in ki sem mu jaz, Pavel, postal služabnik.